บสย. ร่วมกับธนาคารธนชาต หารือแนวทางส่งเสริม SMEs


บสย. ร่วมกับธนาคารธนชาต หารือแนวทางส่งเสริม SMEs บสย. ร่วมกับธนาคารธนชาต หารือแนวทางส่งเสริม SMEs
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมงาน เข้าพบนางธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นายยวดฤทธิ์ เธียรตระวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย และนายยุทธยง ศุทธรัตน์ Head of Commercial Banking ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทีมงานธนาคาร เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมสวัสดีปีใหม่ ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD