บสย. หารือสถาบันการเงิน 17 ผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.


บสย. หารือสถาบันการเงิน 17 ผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. บสย. หารือสถาบันการเงิน 17 ผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมงาน ร่วมประชุมกับผู้บริหารและทีมงานสถาบันการเงิน 17 แห่ง เพื่อหารือและสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 7, โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneur ระยะที่ 3 และ โครงการค้ำประกันธุรกรรมคล้ายสินเชื่อ การเตรียมความพร้อมเรื่อง การพิจารณากลั่นกรองลูกค้า SMEs ที่ บสย. จะให้การค้ำประกันสินเชื่อ (Screening) ตลอดจนแนวทางผลักดันให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 6 (ปรับปรุงใหม่) ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD