บสย. – สำนักงานนวัตกรรมฯ หารือหนุน SMEs กลุ่มเทคโนโลยี


บสย. – สำนักงานนวัตกรรมฯ หารือหนุน SMEs กลุ่มเทคโนโลยี บสย. – สำนักงานนวัตกรรมฯ หารือหนุน SMEs กลุ่มเทคโนโลยี

นายเจนวิทย์  วสะภาคย์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับทีมงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) หารือแนวทางความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD