บสย. หารือผู้บริหาร ธ.กรุงไทย หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน


บสย. หารือผู้บริหาร ธ.กรุงไทย หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. หารือผู้บริหาร ธ.กรุงไทย หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน
นางนิภาภรณ์ เล็กอุทัย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน 1 และ นายศวุฒ เจนประดิษฐ์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบนางวิชดา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบายภาครัฐ และนางภาวนา เจริญวิริยะภาพ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้นผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-up & Innovation เพื่อรองรับการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร โดยใช้โครงการค้ำประกัน Start up& Innovation ของ บสย. ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD