ประธานกรรมการ บสย. พบผู้บริหาร ธ.กสิกรไทย


ประธานกรรมการ บสย. พบผู้บริหาร ธ.กสิกรไทย ประธานกรรมการ บสย. พบผู้บริหาร ธ.กสิกรไทย
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ และนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน เข้าพบนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายสุรัตน์  ลีลาทวีวัฒน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการและคณะผู้บริหาร เพื่อแสดงความยินดีกับนายปรีดี ในการรับตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย ต่อเนื่องอีกสมัย พร้อมหารือการกระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพหลโยธิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD