บสย. หารือ ธ.เกียรตินาคิน กระตุ้นยอดค้ำฯ SMEs ทวีทุน


บสย. หารือ ธ.เกียรตินาคิน กระตุ้นยอดค้ำฯ SMEs ทวีทุน บสย. หารือ ธ.เกียรตินาคิน กระตุ้นยอดค้ำฯ SMEs ทวีทุน
นางนิภาภรณ์ เล็กอุทัย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน 1 และ นายกฤษฎิ์ ทรงต่อศรีสกุล ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน 2 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบนายบวรพงศ์ เช็งสุทธา ผู้อำนวยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล และนายสุรชาญ กาญจนโภคิน หัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ของ บสย. ณ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD