บสย. พิษณุโลก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. พิษณุโลก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ บสย. พิษณุโลก กระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ
นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานสาขาพิษณุโลก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนางสาวจิราภรณ์ ศรศรี ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ เข้าพบนางสาวศิริพร ศรีสมบัติ ผู้จัดการสำนักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่ 15 สาขา เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ พร้อมหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันของ บสย. ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD