บสย. ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจStartup และ SME ครั้งที่ 1


บสย. ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจStartup และ SME ครั้งที่ 1 บสย. ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจStartup และ SME ครั้งที่ 1
นางสาวพัณณ์ชิตา  วรพันธ์กิตติกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ พร้อมทีมงาน ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ภายในงาน “Biz Space Startup Solution for SME” กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ครั้งที่ 1 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ Multifunction Hall ชั้น 10 C asean (ซีอาเซียน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD