บสย. ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “Smart Startup ภูมิภาค 2018 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่”


บสย. ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “Smart Startup ภูมิภาค 2018 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” บสย. ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “Smart Startup ภูมิภาค 2018 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่”
นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Startup ภูมิภาค 2018 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” โดยมีนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD