บสย. นครราชสีมา ผนึก ธ.ออมสิน หนุนรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อ


บสย. นครราชสีมา ผนึก ธ.ออมสิน หนุนรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อ บสย. นครราชสีมา ผนึก ธ.ออมสิน หนุนรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อ
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “กิจกรรมส่งสุขสู่รายย่อย 4.0” กับธนาคารออมสิน เขตนครราชสีมา 4 พร้อมเดินตลาดประชาสัมพันธ์ บสย. แก่พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. มากขึ้น ณ ตลาดสดมิตรภาพ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD