บสย. ให้ความรู้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ทีมสินเชื่อ ธ.ออมสิน


บสย. ให้ความรู้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ทีมสินเชื่อ ธ.ออมสิน บสย. ให้ความรู้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ทีมสินเชื่อ ธ.ออมสิน

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการสาขา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารออมสิน เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ และโครงการ Start–up & Innovation ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD