บสย. - ธ.ทิสโก้ หารือแนวทางค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง


บสย. - ธ.ทิสโก้ หารือแนวทางค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง บสย. - ธ.ทิสโก้ หารือแนวทางค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมประชุมกับนายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางรูปแบบการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ/เช่าแบบลิสซิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อเช่าซื้อ / สินเชื่อเช่าแบบลิสซิ่ง ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD