บสย. จับมือ คบจ. สุพรรณบุรี คิกออฟ โครงการ CSR สร้างผู้ประกอบการ 4.0


บสย. จับมือ คบจ. สุพรรณบุรี คิกออฟ โครงการ CSR สร้างผู้ประกอบการ 4.0 บสย. จับมือ คบจ. สุพรรณบุรี คิกออฟ โครงการ CSR สร้างผู้ประกอบการ 4.0
นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (คบจ. สุพรรณบุรี) และทีมงานสำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา บสย. ร่วมเปิดงานสัมมนา "เสริมสร้างความรู้อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สู่การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Club) สร้างผู้ประกอบการ 4.0" ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บสย. ปี 2561 และโครงการ คบจ. สุพรรณบุรี ร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ ส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน และการเข้าถึงแหล่งทุน แก่ผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน/นักศึกษา เพื่อต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ โดยงานสัมมนานี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมซึ่งมาจากโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา 7 แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้