บสย. เชียงใหม่ ร่วมประชุม และเยี่ยมชมกิจการสมาคม MiC-T


บสย. เชียงใหม่ ร่วมประชุม และเยี่ยมชมกิจการสมาคม MiC-T บสย. เชียงใหม่ ร่วมประชุม และเยี่ยมชมกิจการสมาคม MiC-T
นายสุรเชษฐ์ ปัญญา เจ้าหน้าที่อาวุโส งานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการสมาคมการค้า ผู้ประกอบการเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย (MiC-T) เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อโครงการ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมสถานประกอบการของสมาคมฯ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD