บสย. เชียงใหม่ เดินตลาดกระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.แพร่


บสย. เชียงใหม่ เดินตลาดกระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.แพร่ บสย. เชียงใหม่ เดินตลาดกระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.แพร่
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาเชียงใหม่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานออกบูธกิจกรรม “ออมสินส่งสุขสู่รายย่อย 4.0” ร่วมกับธนาคารออมสินสาขาสูงเม่น เพื่อกระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อโค้งสุดท้าย พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ ตลาดชุมชนวัดน้ำบ่อ จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD