บสย. นครราชสีมา ร่วมยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ 4.0


บสย. นครราชสีมา ร่วมยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ 4.0 บสย. นครราชสีมา ร่วมยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ 4.0
นางสาวพัทธ์ธีรา แจ้งหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการเพิ่มขึ้น ในงาน “ปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงสร้างศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ 4.0” จัดโดย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมา (FTA) ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD