บสย. ร่วมประชุมสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคฯ


บสย. ร่วมประชุมสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคฯ บสย. ร่วมประชุมสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคฯ
นางนิภาภรณ์ เล็กอุทัย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน 1 ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายมนตรี ตั้งประดิษฐ์ ผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ 1 สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการสาขา ประชุมร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) เพื่อประชาสัมพันธ์บริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการสมาชิกเครือข่ายของสมาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. และกระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD