บสย. กรุงเทพฯ กระตุ้นยอดค้ำประกันโค้งสุดท้าย SMEs ทวีทุน


บสย. กรุงเทพฯ กระตุ้นยอดค้ำประกันโค้งสุดท้าย SMEs ทวีทุน บสย. กรุงเทพฯ กระตุ้นยอดค้ำประกันโค้งสุดท้าย SMEs ทวีทุน
นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริหารสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารออมสิน เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ และโครงการ Start–up & Innovation ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD