บสย. แนะนำโครงการค้ำประกันฯ ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม


บสย. แนะนำโครงการค้ำประกันฯ ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม บสย. แนะนำโครงการค้ำประกันฯ ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม

นางสาวพัณณ์ชิตา  วรพันธ์กิตติกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของ บสย. แก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สัมมนา 24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่8)” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จ.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561
 

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD