บสย. เชียงใหม่ กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย


บสย. เชียงใหม่ กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย บสย. เชียงใหม่ กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานสาขาเชียงใหม่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ แก่ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้จัดการสาขา หัวหน้าสินและทีมการตลาดสินเชื่อประจำสำนักงานเขต จำนวน 11 รุ่น ที่เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการทำตลาดสินเชื่อธงฟ้าประชารัฐ/แนวทางการวิเคราะห์สินเชื่อใหม่” บสย. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ บสย. เพิ่มขึ้น จัดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทีม Credit Product (sSME) สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD