บสย. ร่วมงาน Thailand e-Commerce Festival 2018


บสย. ร่วมงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 บสย. ร่วมงาน Thailand e-Commerce Festival 2018
นางสาวพัณณ์ชิตา  วรพันธ์กิตติกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยออกบูธให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD