บสย. ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่ง


บสย. ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่ง บสย. ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบขนส่ง
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และ นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ และยกระดับมาตรฐานบริการด้านตัวรถให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 6 กรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  
 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD