บสย. ร่วมเปิด “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน” ครั้งที่ 7


บสย. ร่วมเปิด “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน” ครั้งที่ 7 บสย. ร่วมเปิด “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน” ครั้งที่ 7
นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมเปิดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน” ครั้งที่ 7 โดยมีนางโสภา พงศ์กระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ ทั้งนี้ บสย. ได้เชิญผู้ประกอบการที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อร่วมออกร้าน ได้แก่ ลัดดาฟาร์ม จำหน่ายน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และ ไอดีโมเบล จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านประหยัดพื้นที่ ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD