บสย. นครราชสีมา ส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน


บสย. นครราชสีมา ส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. นครราชสีมา ส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโสสำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากขึ้น ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในงาน “อบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy)” จัดโดย ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD