บสย. สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม


บสย. สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม บสย. สงขลา ผนึก ธ.ออมสิน ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม
นายประเสริฐ กองวัฒนานุกูลฃ ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสาขาสงขลา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 18 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจในการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start-up & Innovation ของ บสย. ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD