บสย.เปิดงานมหกรรมฯอุดรธานี กระตุ้นยอดค้ำSMEsทวีทุน-ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี


บสย.เปิดงานมหกรรมฯอุดรธานี กระตุ้นยอดค้ำSMEsทวีทุน-ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี บสย.เปิดงานมหกรรมฯอุดรธานี กระตุ้นยอดค้ำSMEsทวีทุน-ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี
นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสาขาอุดรธานี เร่งประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสร้างการรับรู้ให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี  โดยมีรัฐบาล และสถาบันการเงิน จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ ซึ่งกำลังจะปิดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และยังมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ รองรับประมาณ  26,000 ล้านบาท โดยจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ ในงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  จังหวัดอุดรธานี

สำหรับงาน “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” 2561 เป็นงานแฟร์ทางการเงิน  ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานคู่ความร่วมมือ ทั้งรัฐและเอกชน ในปีนี้ได้รับเกียรติจากคลังจังหวัดอุดรธานี  ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 สสว.ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และสถาบันการเงิน ร่วมออกบูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจ และความรู้ทางการเงิน  โดยมีนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บสย. เป็นประธานเปิดงาน  โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ รองผู้อำนวยการ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น  นายพิชัย ศรีเสาวภาค  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งขาติ จำกัด นายโกวิท จะระคร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง และความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “การเข้าถึงแหล่งทุน ยุค Thailand 4.0” และในช่วง คัมภีร์วิถีรวยกับ 2 ผู้บริหารคนรุ่นใหม่ ลูกค้า บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่                          

นายประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์ เจ้าของกิจการ บจก.โชคประเสริฐอาหารสัตว์  บจก.ออร่า ออร์แกนิค ฟาร์ม และ นส. เนาวรัตน์ คู่วัจนกุล เจ้าของกิจการ บจก.โดส ร้านกาแฟ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ค้ำประกันทวีทุน หนุนธุรกิจเติบโต  ถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับการทำธุรกิจ ดำเนินรายการโดย พิธีกรคู่ขวัญ รัชนีย์ สุทธิธรรม และ กำภู ภูริภูวดล  เสริมสร้างบรรยากาศการจัดกิจกรรมให้คึกคักยิ่งขึ้น
               
นับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังต้องการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจ โดยขณะนี้ บสย. มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ รองรับจำนวน  26,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย. Call Center  0-2890-9999  บสย.สำนักงานสาขาอุดรธานี 042-341969-70 และ 081-3794774 และธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ
 
ไตรมาส 1 หนุน SMEs  ปล่อยวงเงินค้ำฯ  1,555 ลบ.
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขาและผู้จัดการสำนักงานสาขาอุดรธานี เปิดเผยว่า บสย. สำนักงานสาขาอุดรธานี  ได้รับนโยบายและเป้าการค้ำประกันสินเชื่อ ปี 2561 วงเงิน  7,500 ล้านบาท ครอบคลุม 10 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม และ บึงกาฬ  ซึ่งที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า-ลงทุน การท่องเที่ยว
 
โดยผลดำเนินงาน บสย.สำนักงานสาขาอุดร ไตรมาส 1 (1 ม.ค. – 31 มี.ค. 61)  สามารถค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 1,555.55 ล้านบาท หรือ 93.09 % ของเป้าหมายค้ำประกันฯ ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ สูงสุดจำนวน 355 ราย วงเงิน 1,199 ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจที่มีวงเงินค้ำประกันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ธุรกิจผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ จำนวน 938 ราย วงเงิน 267 ล้านบาท  2. ธุรกิจบริการ จำนวน 425 ราย วงเงิน 239 ล้านบาท 3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 244 ราย วงเงิน 211 ล้านบาท  4. ธุรกิจสินเค้าอุปโภค บริโภค จำนวน 179 ราย วงเงิน 139 ล้านบาท  5. ธุรกิจปิโตรเคมีและพลังงาน จำนวน 26 ราย วงเงิน 110 ล้านบาท ทั้งนี้ แผนดำเนินงานในไตรมาส 2-4 จะมุ่งเน้นการเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้คำปรึกษาการเข้าถึงสินเชื่อ 

ปัจจุบัน บสย. มีช่องทางการให้คำปรึกษาผ่านระบบ “คลินิกค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์” ผ่านเว็บไซต์ www.tcg.or.th การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยในครึ่งปีหลังได้เตรียมจัดสัมมนาการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรแก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการทุกรูปแบบ 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้