บสย.เร่งผลักดัน PGS6 ปรับปรุงใหม่ ย้ำชัด”ไม่ต่ออายุ”หมดเขต 30 มิ.ย.61


บสย.เร่งผลักดัน PGS6 ปรับปรุงใหม่ ย้ำชัด”ไม่ต่ออายุ”หมดเขต 30 มิ.ย.61 บสย.เร่งผลักดัน PGS6 ปรับปรุงใหม่ ย้ำชัด”ไม่ต่ออายุ”หมดเขต 30 มิ.ย.61
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า ขณะนี้ถือเป็นช่วงโอกาสทองของผู้ประกอบการ SMEs  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ต้องการลดต้นทุนในการทำธุรกิจ เนื่องจากโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่จะปิดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายนนี้  โดยที่ผ่านมา บสย. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆของ บสย. อาทิ มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ในภูมิภาค ความร่วมมือระดับนโยบายระหว่าง บสย.กับธนาคารพันธมิตร ควบคู่กับการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร ความร่วมมือระหว่างบสย.กับ เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs  เข้าถึงแหล่งเงินทุน

“บสย. เชื่อว่า ยังมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมากที่ต้องการสินเชื่อ แต่อาจยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุน จากสถิติการเข้าเยี่ยมชมบูธ บสย. ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2018  พบว่า มีผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาขอรับคำปรึกษาที่บูธ บสย. จำนวน 192 ราย จากจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ 623 ราย และมีความต้องการสินเชื่อกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจรับเหมา  ธุรกิจผลิตสินค้าพรีเมี่ยม และรับคำสั่งซื้อจากหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจค้าออนไลน์ที่ต้องการเปิดหน้าร้าน เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs มาใช้บริการโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ สิ้นสุด 30 มิถุนายนนี้ ไม่ต่ออายุโครงการแน่นอน” นายวิเชษฐ กล่าว

สำหรับผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6 : PGS6) ปรับปรุงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2560 วงเงินค้ำประกัน 81,000 ล้านบาท เป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพที่ต้องการสินเชื่อ แต่ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น
               
สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ภายใต้เงื่อนใหม่ ที่สร้างแรงจูงใจให้กับธนาคารที่ร่วมโครงการปล่อยสินเชื่อได้มั่นใจขึ้น กล่าวคือ ทั้งรัฐบาลและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการ SMEs  4 ปีแรก รวมทั้งสิ้น 7% โครงการนี้พร้อมสนับสนุน SMEs ในทุกกลุ่มธุรกิจ ค้ำให้สูงสุด 10 ปี ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี ลดภาระค่าใช้จ่ายของกิจการ ช่วยทุกกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกันในการขอสินเชื่อ ให้ได้รับสินเชื่อเต็มตามจำนวนที่ต้องการ เสริมสภาพคล่อง ขยายธุรกิจ
 
อัตราค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลและสถาบันการเงินจ่ายแทนSMEs
ปีที่ รัฐบาล สถาบันการเงิน
ปีที่1 1.75% -
ปีที่2 1.25% 0.50%
ปีที่3 0.75% 1.00%
ปีที่4 0.25% 1.50%
รวม 4.00% 3.00%
 
 
 
 
 
 
 
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้