บสย. อยุธยา คิกออฟอบรมหลักสูตร “รวยเป็นล้านด้วยระบบออนไลน์”


บสย. อยุธยา คิกออฟอบรมหลักสูตร “รวยเป็นล้านด้วยระบบออนไลน์” บสย. อยุธยา คิกออฟอบรมหลักสูตร “รวยเป็นล้านด้วยระบบออนไลน์”
นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บสย. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน(Financial Literacy )  สำนักงานสาขาอยุธยา ได้นำร่องโครงการและคิกออฟในวันนี้ (22พค.)เป็นสาขาแรก ร่วมกับหน่วยงานคู่พันธมิตร คือคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 และ สสว. เปิดหลักสูตร “รวยเป็นล้านด้วยระบบออนไลน์” ณ อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy ) เป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดย สศค. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มบทบาทในการเป้นองค์กรเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะรายเล็กและรายย่อย  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ โดยบสย.ได้ จัดรูปแบบการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ  3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Micro ได้แก่ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้ารายย่อย Otop วิสาหกิจชุมชน และผุ้ประกอบการในรูปบุคคลธรรมดา กลุ่ม Small ได้แก่ผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคล หรือผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่มีความต้องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและกลุ่ม Medium ผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตและต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์  
โดยการเปิดโครงการครั้งแรกประจำปี 2561  บสย.ได้เชิญผู้ประกอบการกลุ่ม Small เข้าร่วมหลักสูตร ประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฎิบัติ ได้แก่ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนากลยุทธ์เรียกลูกค้ากับตลาดออนไลน์และพัฒนาเว็บไซต์ เทคนิคการเลือกรูปให้น่าสนใจและเทคนิคการเขียนคำบรรยายสินค้า เป็นต้น

นอกจากการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการแล้ว ยังได้เร่งผลักดันการค้ำประกันสินเชื่อในโครงการ PGS 6 ปรับปรุงใหม่ และเร่งประชาสัมพันธ์โครงการแก่ธนาคารพันธมิตร ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน นี้ โดยจะไม่มีการต่ออายุ จึงอยากให้ธนาคารพันธมิตรที่ปล่อยสินเชื่อในพื้นที่เขตจังหวัดอยุธยา ยื่นคำขอค้ำประกันสินเชื่อให้ทันก่อนปิดโครงการ

สำหรับยอดการค้ำประกันสินเชื่อและการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อในรอบ4 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค.-15พ.ค.) มียอดค้ำประกันสินเชื่อรวม 1,536.55 ล้านบาท และ มีผู้ประกอบการรายใหม่ จำนวน 3,383 ราย โดยค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด 5 อันดับแรก (จำนวนราย) ได้แก่ 1.ธุรกิจการผลิตสินค้า 1,379 ราย 2. ธุรกิจบริการ 672 ราย 3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 343 ราย   4.ธุรกิจเกษตร 307 ราย และ 5. ธุรกิจผลิตสินค้าสินค้าอุปโภค-บริโภค 246 ราย   

นับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังต้องการสินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจ โดยขณะนี้ บสย. มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ รองรับจำนวน  26,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย. Call Center  0-2890-9999  บสย.สำนักงานสาขาอยุธยา  035-957772  และธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้