บสย. กรุงเทพฯ บรรยายโครงการค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย


บสย. กรุงเทพฯ บรรยายโครงการค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย บสย. กรุงเทพฯ บรรยายโครงการค้ำประกันฯ ธ.กรุงไทย
นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา สำนักงานสาขากรุงเทพฯ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมบรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการของ บสย. แก่ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้จัดการสาขา หัวหน้าสินเชื่อและทีมการตลาดสินเชื่อ กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำตลาดสินเชื่อธงฟ้าประชารัฐ/แนวทางการวิเคราะห์สินเชื่อใหม่” รุ่นที่ 7/2561 จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทีม Credit Product (sSME) สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ณ โรงแรมไมด้า จ. นครปฐม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD