บสย. กรุงเทพฯ ร่วมเสวนาในงาน Smart SME Expo 2018


บสย. กรุงเทพฯ ร่วมเสวนาในงาน Smart SME Expo 2018 บสย. กรุงเทพฯ ร่วมเสวนาในงาน Smart SME Expo 2018
นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา สำนักงานสาขากรุงเทพฯ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนาหัวข้อ “อยากกู้ ต้องกู้ได้” พร้อมวิทยากร นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และนายพิชัย ศรีเสาวภาค ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในงาน Smart SME Expo 2018 จัดขึ้นโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ Hall 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD