บสย. อุบลราชธานี หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน


บสย. อุบลราชธานี หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. อุบลราชธานี หนุน SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการสำนักงานสาขาอุบลราชธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เปิดบูธแนะนำบริการค้ำประกันสินเชื่อ และให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อกับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD