บสย. รับ 2 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561


บสย. รับ 2 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 บสย. รับ 2 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)ได้รับ 2 รางวัล คือ 1.รางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก โดยมีนายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน บสย. เป็นผู้แทนรับมอบ และ 2.รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ ในโครงการ “สร้างบ้านสร้างอาชีพ” โดยมีนายศิษฏ์ วงศาริยะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ผู้อำนวยการอาวุโส)ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ บสย.เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 หรือ SOE Award 2016  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยปีนี้ การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ซึ่งแสดงให้เห็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 10 ประเภทรางวัล
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD