ผู้นำระดับสูง บสย. ตรวจเยี่ยมสาขาอยุธยา


ผู้นำระดับสูง บสย. ตรวจเยี่ยมสาขาอยุธยา ผู้นำระดับสูง บสย. ตรวจเยี่ยมสาขาอยุธยา
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับที่สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการค้ำประกันสินเชื่อ ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) โดยมีนายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ บสย. สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD