บสย. หารือ ธอส. ช่วย SMEs ผ่านโครงการฯ SMEs ทวีทรัพย์


บสย. หารือ ธอส. ช่วย SMEs ผ่านโครงการฯ SMEs ทวีทรัพย์ บสย. หารือ ธอส. ช่วย SMEs ผ่านโครงการฯ SMEs ทวีทรัพย์
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนางสาวพรเพ็ญ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมงาน ประชุมหารือร่วมกับ นางสาวกาญจนา แก้วแหยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อโครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD