บสย. อุดรธานี ประชุมร่วมกับสถาบันการเงิน จ.ขอนแก่น


บสย. อุดรธานี ประชุมร่วมกับสถาบันการเงิน จ.ขอนแก่น บสย. อุดรธานี ประชุมร่วมกับสถาบันการเงิน จ.ขอนแก่น
นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ สำนักงานสาขาอุดรธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ณ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD