บสย. นครราชสีมา แสดงความยินดี ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.


บสย. นครราชสีมา แสดงความยินดี ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. บสย. นครราชสีมา แสดงความยินดี ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.
นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิจิตร ศรีสมศักดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD