บสย. นครราชสีมา ประชุมร่วมกับสถาบันการเงิน


บสย. นครราชสีมา ประชุมร่วมกับสถาบันการเงิน บสย. นครราชสีมา ประชุมร่วมกับสถาบันการเงิน

นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขานครราชสีมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ณ สถาบันการเงิน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2561

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD