บสย. หารือ ธพว. กระตุ้นโครงการค้ำประกัน SMEs ทวีทรัพย์


บสย. หารือ ธพว. กระตุ้นโครงการค้ำประกัน SMEs ทวีทรัพย์ บสย. หารือ ธพว. กระตุ้นโครงการค้ำประกัน SMEs ทวีทรัพย์

นายกฤษฎิ์ ทรงต่อศรีสกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นางสมลักษณ์ ประทีปนพรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ นางสาวศุทธินี ศรีสังวาลย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ พร้อมทีมงาน เข้าพบนางจงรักษ์ โปลิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หารือความร่วมมือการใช้ บสย. ค้ำประกันในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และกระบวนการอนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อภายใน 3 ชั่วโมง ระหว่าง บสย. และ ธพว. ณ ธพว. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD