บสย. ประจวบคีรีขันธ์ ประชุม ธ.ออมสิน จ.เพชรบุรี


บสย. ประจวบคีรีขันธ์ ประชุม ธ.ออมสิน จ.เพชรบุรี บสย. ประจวบคีรีขันธ์ ประชุม ธ.ออมสิน จ.เพชรบุรี
นางสาวกรภัทร์ สิทธิวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาประจวบคีรีขันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานเขตจังหวัดเพชรบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานเขตจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD