บสย. อุบลราชธานี พบสถาบันการเงิน จ.อำนาจเจริญ-ร้อยเอ็ด


บสย. อุบลราชธานี พบสถาบันการเงิน จ.อำนาจเจริญ-ร้อยเอ็ด บสย. อุบลราชธานี พบสถาบันการเงิน จ.อำนาจเจริญ-ร้อยเอ็ด
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานสาขาอุบลราชธานี บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาอำนาจเจริญ และสถาบันการเงินต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการ บสย. ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD