บสย. จับมือ สสว. จัดกิจกรรม CSR สร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0


บสย. จับมือ สสว. จัดกิจกรรม CSR สร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0 บสย. จับมือ สสว. จัดกิจกรรม CSR สร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0
นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออก และนางสาวพงษ์นภา นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จ.ชลบุรี ร่วมเปิด “โครงการสร้างผู้ประกอบการ SMEs 4.0” ครั้งที่ 5 ผ่านกิจกรรมอบรม “Smart Online ปลุกธุรกิจ Start-up ยุค 4.0: รูปปัง ตังค์มา” ภายใต้โครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) ทุกรูปแบบ โดยมี นายธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing เป็นวิทยากร โดย บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้