บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมรองผู้จัดการทั่วไป บสย. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ  นางดุสิดา ทัพวงษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสการประชุมพนักงานทุกระดับ (Town Hall Meeting) ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD