บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562


บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2562 บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2562
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมรองผู้จัดการทั่วไป บสย. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ  นางดุสิดา ทัพวงษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสการประชุมพนักงานทุกระดับ (Town Hall Meeting) ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD