บสย. เปิดเวทีปลุกพลัง พนักงาน ขับเคลื่อน Transformation


บสย. เปิดเวทีปลุกพลัง พนักงาน ขับเคลื่อน Transformation บสย. เปิดเวทีปลุกพลัง พนักงาน ขับเคลื่อน Transformation
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (The 1st Town Hall Meeting 2019) ในหัวข้อ “2019 Year of TCG Transformation” เปิดเวทีปลุกพลังพนักงาน บสย.ทุกระดับ ขับเคลื่อนโครงการ Transformation พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางองค์กร เพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ แผนและยุทธศาสตร์ การสร้าง New  Business Model ที่ตอบโจทย์ภาครัฐ ทั้งนี้ยังได้ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 17 บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD