บสย. – ธ.ออมสิน ร่วมประชุมโครงการ “รักพี่วิน”


บสย. – ธ.ออมสิน ร่วมประชุมโครงการ “รักพี่วิน” บสย. – ธ.ออมสิน ร่วมประชุมโครงการ “รักพี่วิน”
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน ประชุมร่วมกับ นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และนางปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เพื่อหารือแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD