บสย. ร่วมหารือ ธ.กรุงไทย ส่งเสริม SMEs


บสย. ร่วมหารือ ธ.กรุงไทย ส่งเสริม SMEs บสย. ร่วมหารือ ธ.กรุงไทย ส่งเสริม SMEs
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หารือการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกัน PGS7 ในรูปแบบ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐ (ผ่าน KTB) และสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มรายย่อย และกลุ่ม Supply chain อาทิ Siam Global House พร้อมสวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD