บสย. หารือ ธ.ทหารไทย กลุ่มลูกค้าซัพพลายเชน


บสย. หารือ ธ.ทหารไทย กลุ่มลูกค้าซัพพลายเชน บสย. หารือ ธ.ทหารไทย กลุ่มลูกค้าซัพพลายเชน

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือผลิตภัณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้า Supply Chain ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ธนาคารให้การสนับสนุนอย่างครบวงจรทางการเงิน พร้อมสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD