บสย. หารือ อธิบดีกรมการค้าภายใน ส่งเสริม SMEs


บสย. หารือ อธิบดีกรมการค้าภายใน ส่งเสริม SMEs บสย. หารือ อธิบดีกรมการค้าภายใน ส่งเสริม SMEs
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. สำหรับกลุ่ม SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐและการจัดกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD