บสย. ร่วมหารือผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย


บสย. ร่วมหารือผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย บสย. ร่วมหารือผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของ บสย. ที่สนับสนุน Financial Inclusion พร้อมสวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD