บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง บรรยาย ธ.ออมสินภาค 18


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง บรรยาย ธ.ออมสินภาค 18 บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง บรรยาย ธ.ออมสินภาค 18
นายประเสริฐ กองวัฒนานุกูล รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรบรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. เพื่อกระตุ้นยอดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) รวมถึงโครงการ “บสย. รักพี่วิน” แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 18 และสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจและเทคนิคการนำเสนอแฟ้มสินเชื่อ ณ โรงแรมเนคก้าไรเฌอ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
 
 
 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD