บสย. – ธ.ออมสิน หารือความคืบหน้าเชื่อมต่อระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์


บสย. – ธ.ออมสิน หารือความคืบหน้าเชื่อมต่อระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์ บสย. – ธ.ออมสิน หารือความคืบหน้าเชื่อมต่อระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์
นายสรรเสริญ ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานฝ่ายวิเคราะห์การค้ำประกัน และฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชุมร่วมกับนายภูมิรัตน์ ธรรมพัฒน์พงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ เพื่อหารือความคืบหน้าการพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อระบบรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์ (Webservice) บสย. กับระบบงานธนาคารออมสิน เพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD